S partnermi na ceste k spoločnému cieľu

Predstavte si...

že existuje QR kód, ktorý vás presmeruje na web zobrazujúci život Rómov a s Rómami v Prešovskom kraji v roku 2050…

Čo si myslíte, že na ňom nájdete?

Naším spoločným cieľom sú Rómovia žijúci v dôstojných podmienkach v harmónii s ostatným obyvateľstvom, ktorí sú prínosom pre Prešovský kraj v environmentálnej, ekonomickej a sociálnej oblasti.

Videá o nás

Prehrať video
Prehrať video

Prešovský samosprávny kraj je v integrácii a rozvoji sociálne vylúčených občanov na území Prešovského kraja

spoľahlivý partner
strategický garant
kľúčový aktér
Scroll to Top